Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Päijät-Häme ja vertailumaakunnat

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tarkasteltavista maakunnista Pirkanmaa sai vuonna 2014 suurimmat osuudet koko maan tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta. Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Savo jäivät kauas Pirkanmaan osuudesta. Päijät-Hämeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot laskivat edellisvuodesta 0,2 m€. Menot kasvoivat Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa, mutta laskivat muissa maakunnissa. 

TKmenotPH


Alla olevassa kuviossa on esitetty maakuntien osuus koko maan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista sektoreittain. Suurten yliopistoyksiköiden maakunnissa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa korkeakoulusektorin osuus koko maan korkeakoulusektorin t&k-menoista on korkeampi kuin esimerkiksi Päijät-Hämeessä, jossa yliopistotoiminta on vähäisempää. Myös valtionhallinnon sijoittuminen maakuntiin näkyy julkisen sektorin t&k-menojen jakautumisessa, kuten Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Koko maan yrityssektorin t&k-menoista Pirkanmaalle kohdistuu 14,3 prosenttia ja Päijät-Hämeeseen 1,3 prosenttia.

TKmenotsektoreittainPH